Drastisk nedgang i Storbritania:

Laveste bilproduksjon på 66 år

Det har ikke blitt laget færre biler i Storbritania siden den første tv-sendingen med farger, eller Elvis sin første TV-opptreden.

Publisert Sist oppdatert

Man kan ramse opp viktige hendelser i 1956. Med de siste tallene fra SMMT, viser en nedgang på nesten en tredjedel av produksjonen året før.

Kanskje enda viktigere hendelse. Satelitten "Sputnik 1" blir lansert av Sovjetunionen, noe som kan ansees som starten på den kalde krigen. Ironisk nok blir den første moderne trafikkøyen introdusert i New York.

Fjoråret viset at produksjonen av biler i Storbritannia sank til det laveste på 66 år lavt, ifølge tall fra Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Bilproduksjon Storbritania 2022:

  • Totalt 775,014 biler ble produsert i Storbritannia i 2022, ifølge nye data fra SMMT
  • Tallene viser en nedgang på 9,8 prosent sammenlignet med 2021, og satt produksjonen på det laveste nivået siden 1956.
  • SMMT sier at fortsatte leveringsproblemer er årsaken til de rekordlave tallene.

Dette skyldes hovedsakelig pandemien og Brexit-usikkerhet, som har ført til redusert etterspørsel og forstyrrelser i leveransene.

I løpet av året ble det bygget litt over 1 million biler i Storbritannia, noe som er en nedgang på hele 32,8% sammenlignet med året før. Det er oppsummet i hovedsak det eksperter oppgir som åresak til fallet i de engelske mediene.

Jevn økning av bilsalg i Norge

Når det gjelder bilsalget i Norge, så har det vært en jevn økning de siste årene. I 2020 ble det solgt over 170 000 nye biler i Norge, en økning på nesten 5% sammenlignet med året før.

Elektriske biler og hybridbiler står for en stadig større andel av dette salget, og i 2020 utgjorde disse bilene over 40% av alle nye biler som ble solgt. Dette viser at det er et stort potensial for vekst i denne sektoren i Norge også.

Færre arbeidsplasser

Dette har også ført til at antall ansatte i bilindustrien har sunket kraftig. SMMT anslår at omtrent 30 000 arbeidsplasser har gått tapt i løpet av året, og at flere kan bli berørt i tiden fremover. Dette er svært alvorlig for en industri som allerede har vært hardt rammet av pandemien og Brexit.

Bilproduksjonen i Storbritania drastisk ned.

Lyspunkter for elektrisk

Men det er også lyspunkter i mørket. Elektriske biler og hybridbiler fortsatte å øke i popularitet, og representerte nå en andel på nesten 20% av alle nye biler som ble registrert i Storbritannia i 2022.

Dette kan være et tegn på at bilindustrien er i ferd med å endre seg, og at det kan være muligheter for vekst i fremtiden.

Når det gjelder bilsalget i Norge, så har det vært en jevn økning de siste årene. I 2020 ble det solgt over 170 000 nye biler i Norge, en økning på nesten 5% sammenlignet med året før.

Elektriske biler og hybridbiler står for en stadig større andel av dette salget, og i 2020 utgjorde disse bilene over 40% av alle nye biler som ble solgt. Dette viser at det er et stort potensial for vekst i denne sektoren i Norge også.