Antall nye biler registrert i januar:

Laveste på over 60 år!

I januar i år ble det registrert 1,860 nye personbiler i Norge, det laveste antallet siden 1962.

Publisert Sist oppdatert

Aldri før har det heller vært et så stort fall i antall nybilregistreringer fra en måned til neste, som fra desember 2022 til januar 2023. I desember i fjor ble det registrert nesten 40 000 nye personbiler.

- Det er ingen overraskelse at registreringstallene for januar er lave, det var ventet et kraftig fall. Men at tallene skulle bli så lave, var det nok ikke mange som hadde sett for seg, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Av samtlige førstegangsregistrerte biler i januar, var 1 237 elbiler. Det tilsvarer en andel på 66,5 prosent, noe som er betydelig lavere enn snittet for alle måneder i 2022. Det ble registrert 263 nye bensin hybrider, 36 bensinbiler og 142 nye diesel personbiler.

Moms og avgifter ga registreringsrush

Hovedårsaken til det det lave registreringstallet i januar henger sammen med hva som skjedde på tampen av fjoråret:- Krig og pandemi førte til store produksjons- og leveringsutfordringer bilindustrien i store deler av 2022. Men mot slutten av året, og helt spesielt i desember, kom det svært mange nye biler til Norge. Dermed startet krafttaket for importører og forhandlere med å få registret og utlevert så mange biler som mulig før nyttår, sier Solberg Thorsen.Fordi fra 1. januar ventet moms på nye elbiler over 500 000 kroner, og i tillegg ble det innført en ny vektavgift for alle personbiler. Det medførte stor prisøkning for de aller fleste nye personbilene, som igjen ga et voldsomt registreringsrush før årsskiftet.- Nesten alle som ventet på ny bil, ventet på en elbil. Mange hadde ventet veldig lenge, og ønsket om å få bilen før nye moms- og avgiftsregler trådte i kraft, var naturligvis stort, sier han, og minner om at registreringstall ikke er det samme som salgstall:- Et stort antall av de nye bilene som nå er registrert ble bestilt og kjøpt for lenge siden, men utleveres først nå. Slik var det i desember, og slik er det hver måned, sier Solberg Thorsen.

- Januar 2023 var en svært spesiell måned for registrering av nye biler. Det er for tidlig å si om tallet på nybilregistreringer vil fortsette å være uvanlig lavt utover våren, men om ikke nybilregistreringene tar seg opp til et normalnivå, vil det være en klar indikasjon på at mange har fått en trangere økonomi. Det gjenstår å se, sier han.

De 10 mest solgte bilmerkene i januar 2023 – antall:

Stor aktivitet

Selv om det er svært lave registreringstall i januar, betyr ikke det at det er stille hos bilimportører og forhandlere. Et stort antall biler som har kommet til Norge, har blitt stående i påvente av klargjøring, registrering og så utlevering til kundene. Nå jobbes det hardt for å få bilene ut til ventende kunder.- Arbeidet med registering og utlevering av nye biler kommer til å fortsette i de kommende ukene, og det kommer til å prege omfanget av nybilregistreringene en tid. Det blir spennende å følge registreringstallene utover våren, sier Solberg Thorsen.

Ganske stabilt bruktmarked

Selv om antall nye førstegangsregistrerte personbiler var spesielt lavt i januar, er farten i bruktmarkedet nesten på nivå med fjoråret. 39 107 personbiler har fått ny eier, det er nesten nøyaktig samme antall som i samme periode i fjor – bare 98 biler skiller.Og mens antall eierskifter på diesel- og bensinbiler har gått noe ned, er det en økning på ca. 20 prosent i antall eierskifter på elbiler.

- Noe av forklaringen er den stadige økningen av elbiler i bestanden, som igjen gir et større bruktmarked. Antall eierskifter omfatter både biler som er solgt privat og biler som er levert inn til en forhandler i forbindelse med kjøp av ny bil, sier Solberg Thorsen.

Også bruktimporten har en kraftig nedgang i årets første måned, kun 254 biler er bruktimportert i januar. Det er 74,6 prosent færre enn i januar i fjor.

Også nedgang i varebiler

Antall førstegangsregistrerte nye varebiler klasse 2 endte totalt på 892 i januar. Av disse var 505 dieselbiler. Det ble registrert 357 nye elektriske varebiler. Det er en andel på 40,0 prosent, og 14,6 prosentpoeng flere enn i januar 2022.

- En andel på 40 prosent elektriske varebiler er rekordhøyt, sier Øyvind Solberg Thorsen. Og andelen kommer til å gå ytterligere opp når utvalget av elektriske varebiler med god rekkevidde og solid lastekapasitet blir bedre i løpet av dette og neste år. Men om vi klarer Stortingets målsetting om at alle person- og varebiler skal være nullutslippsbiler om to år, er fortsatt tvilsomt for varebilenes del, sier Øyvind Solberg Thorsen.