Lastebil. Bilde av lastebiler som står på rekke.

Statens Vegvesen med kontroll av kjøre og hviletidsreglene

Avdekket 25 000 brudd

Av 224 transportbedrifter som Statens Vegvesen kontrollerte i 2022 fant de store mangler. Blant annet ble 14 bedrifter anmeldt for manglende dokumentasjon.

Publisert Sist oppdatert

Lastebil regler. Statens vegvesen utførte i 2022 en omfattende kontroll av transportbedrifter for å sikre at de overholder kjøre- og hviletidsreglene. Totalt ble 224 transportbedrifter undersøkt, og resultatet viste at det ble avdekket over 25 000 brudd på reglene.

Kjøre- og hviletidsreglene gjelder for alle i transportbransjen for lastebil, tunge kjøretøy, og deres formål er å hindre trøtte sjåfører i å kjøre på våre veier, samt å sørge for like konkurransevilkår, ivareta sjåførenes arbeidsforhold og øke trafikksikkerheten, ifølge avdelingsdirektør Kjetil Wigdel i Statens vegvesen.

14 bedrifter anmeldt

Foretakskontroller utføres for å sikre at transportbedrifter følger reglene. Kontrollørene har tilgang til timelister, førerkort og annen dokumentasjon ved gjennomgangen. 22 av bedriftene som ble kontrollert i fjor hadde så mange overtredelser at de ble anmeldt til politiet, mens 14 bedrifter ble anmeldt for manglende dokumentasjon.

Wigdel sier at mange transportbedrifter har gode rutiner, men de som får anmeldelser har ofte grove brudd på reglene, manglende internkontroll eller helt manglende dokumentasjon.

Grove brudd

Noen av overtredelsene som ble rapportert til politiet inkluderte grove brudd på reglene om pause, kjøretid og døgnhvile.

Bedriftene manglet rutiner for lagring av digitale filer og sjåførkort, og noen av sjåførene kjørte fast uten ansettelsesforhold. Ingen av sjåførene førte timelister, og noen hadde ikke skriftlig arbeidskontrakt. Bedriftene som ble rapportert til politiet, mottok betydelige forelegg.

Nye regler på slutten av året

Fra 1. november 2022 trådte EUs mobilitetspakke del 1 i kraft i Norge, inkludert nye regler om kjøre- og hviletid, fartsskriverbruk og lisens.

Blant de nye reglene er at fartsskriveren skal brukes til å kontrollere lisens og kabotasje, samt at det er innført krav om lisens for internasjonal godstransport med kjøretøy med tillatt totalvekt mellom 2500 kg og 3500 kg. En annen endring i kjøre- og hviletidsreglene er at transportbedriftene nå skal organisere arbeid