Storsatsing på transporten i Nord-Norge: 

Skal bruke milliarder på vei og skinner!

Nord-Norge på skinner og asfalt: Samferdselsministerens ambisiøse planer kan pumpe inn nesten 200 milliarder kroner i regionens transportinfrastruktur. Fra fornyede jernbanespor til nye veier, står Nord-Norge på randen av en transportrevolusjon.

Publisert Sist oppdatert

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har lansert to store utredninger som kan definere Nord-Norges fremtidige transportinfrastruktur. Med fokus på behov, kostnader og samfunnsnytte av ulike transportkonsepter, vurderes tiltak som kan forvandle Nord-Norges reisemønster i de kommende årene.

– Gitt Nord-Norges unike geografi, står vi overfor unike transportutfordringer. Vår prioritet er å forbedre transporteffektiviteten for både innbyggere og næringsliv, uttaler Nygård.

Planene er omfattende. Statens vegvesen har skissert en mulig investering på opp til 177 milliarder kroner for transportforbedringer i regionen. Dette inkluderer en «grunnpakke» av tiltak verdsatt til 100 milliarder, samt en optimalisering av vei og jernbane for 77 milliarder. I tillegg er det forslag om en ny innfartsvei til Tromsø med et budsjett på 7 milliarder.

– Dette er storskalaplaner som kan transformere hvordan folk beveger seg i Nord-Norge, sier Nygård entusiastisk.

På jernbanefronten, etter grundig vurdering, anbefaler Jernbanedirektoratet mot å bygge ny jernbaneinfrastruktur mellom Tromsø og Fauske. Viktige hensyn, som klimagassutslipp, store inngrep i naturen og potensielle utfordringer for reindriftsnæringen, ligger til grunn for denne avgjørelsen.

Men det stopper ikke der. Det vurderes oppgraderinger av den eksisterende jernbaneinfrastrukturen, inkludert delelektrifisering av Nordlandsbanen og økte kapasitetsløsninger for gods- og persontrafikk.

Nygård avslutter med å understreke at «dette er starten på en prosess hvor vi tar inn faglige anbefalinger, etterfulgt av offentlig høring og ekstern kvalitetssikring».

Mens det fortsatt er en del av veien igjen å gå, viser regjeringens engasjement en sterk forpliktelse til å revolusjonere Nord-Norges transportlandskap for fremtiden.