Integrering gjennom rattet:

Norge åpner dørene for ukrainske lastebilsjåfører

I lys av sjåførmangelen som preger transportsektoren, har Samferdselsdepartementet nå lagt frem en plan som vil lette integreringen av ukrainske sjåfører i det norske arbeidsmarkedet.

Publisert Sist oppdatert

Med et forslag om å anerkjenne ukrainsk yrkessjåførutdanning, tar Norge skrittet videre for å sikre kompetent arbeidskraft samtidig som de bidrar til flyktningers yrkesaktivering.

I et samfunn som verdsetter mobilitet og effektivitet, har behovet for kvalifiserte yrkessjåfører aldri vært mer presserende. 

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård bekreftet i dag at departementet tar grep for å dempe denne utfordringen, ved å åpne opp for at ukrainske sjåfører lettere kan trå til.

Det foreslåtte høringsutkastet fra Statens vegvesen er en direkte respons på den akutte sjåførmangelen. 

FLYKTINGER KAN BENYTTE SIN KOMPETANSE 

Tiltaket innebærer å gi ukrainske yrkessjåfører mulighet til å benytte sin eksisterende kompetanse, samtidig som det stilles nok krav til å forsikre seg om at trafikksikkerheten opprettholdes på norske veier.

Med EØS' standardiserte krav til yrkessjåførutdanning som bakteppe, stiller Norge nå med et alternativt spor for ukrainske flyktninger. Dette vil redusere opplæringstiden ned til 55 timer for godstransport, og tilbyr en tilpasset prøve med tolk for å overkomme språkbarrierer.

EU's midlertidige tilpasninger i yrkessjåførkravene danner grunnlaget for forslaget, med en utløpsdato satt til 6. mars 2025. Dette gir en tidsbegrenset, men vital, mulighet for ukrainske flyktninger til å bidra til det norske samfunnet gjennom en sektor som lenge har ropt etter hjelp.

SIKRE TRYGG INTEGRERING

Ordningen, som allerede har gitt ukrainske førerkort gyldighet i Norge siden vinteren 2023, inkluderer nå et tilleggskrav om yrkessjåførkompetanse for å sikre en trygg og ansvarlig integrering i transportsektoren.

Tiltaket har blitt møtt med åpne armer av transportindustrien, og anerkjennelsen av den ukrainske kompetansen er et lyspunkt i en ellers utfordrende tid for bransjen. Med en kombinasjon av nødvendige opplæringskrav og tilrettelegging for praksis, legges det til rette for en raskere vei til jobb for ukrainere som søker en ny start i Norge.

Samtidig understreker Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen at sikkerhet fortsatt står i høysetet, og at de nødvendige lovfestede vilkårene for kjøreseddel og persontransport fortsatt vil bli strengt håndhevet.

Med dette forslaget styrkes håpet om at integrering ikke bare handler om språk og kultur, men også om å gi verdi gjennom arbeid og fellesskap på norsk jord.